Asgari ücret genel ücret olmaktan çıkarılmalıdır!

Bugünlerde en yakıcı gündemlerden biri asgari ücret. Ülkenin her yerinde, her sektörden emekçiler asgari ücretin 2022 yılında kaç lira olarak belirleneceğini bekliyor. Sonda söyleyeceğimizi başta söylememiz gerekirse, bugün Türkiye’de 2 kişilik bir hane için yoksulluk sınırı 10.400 TL olmuşken Türkiye İşçi Partisi olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) açıkladığı net 5200 TL asgari ücret talebini […]

Bugünlerde en yakıcı gündemlerden biri asgari ücret.

Ülkenin her yerinde, her sektörden emekçiler asgari ücretin 2022 yılında kaç lira olarak
belirleneceğini bekliyor.

Sonda söyleyeceğimizi başta söylememiz gerekirse, bugün Türkiye’de 2 kişilik bir hane için
yoksulluk sınırı 10.400 TL olmuşken Türkiye İşçi Partisi olarak Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’nun (DİSK) açıkladığı net 5200 TL asgari ücret talebini bir kez daha
yineleme gereği duyuyoruz. Mevcut ekonomide bir ailede iki kişi çalışsa bile 5200 liranın
altında bir ücretle insanca yaşamak mümkün değildir.

Ancak sorun bununla da bitmiyor.

Bugün Türkiye’de asgari ücret genel ücret haline gelmiştir.

2004 yılında ortalama ücret asgari ücretin 2,4 katı iken şu anda 1,7 katıdır.

ORTALAMA ÜCRET VE MAAŞ

ASGARİ ÜCRETİN KAÇ KATI? (2005 – 2019)
Türkiye İşçi Partisi Emek – Sendika Büro | 07.12.2021
Çalışan nüfusun %50’sinden fazlası asgari ücret ve civarı almaktadır.
Esas sorun burada yatmaktadır. Asgari ücret nüfusun çoğunluğunun aldığı bir genel
ücret olmaktan çıkarılmalıdır!

AB ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE
ASGARİ ÜCRET CİVARINDA ÇALIŞANLARIN ORANI (YÜZDE)
Türkiye İşçi Partisi Emek – Sendika Büro | 07.12.2021
Asgari ücret genel ücret olmaktan çıkarılmalıdır!
TİP olarak asgari ücreti genel ücret olmaktan çıkarmak için önerilerimiz vardır ve iktidara
geldiğimiz gün vakit kaybetmeksizin bunları hayata geçireceğimize söz veriyoruz.
⦁ Bir iş kolunda belli bir deneyim elde etmiş, yıllarca o fabrikada, atölyede emek harcamış
işçilerin bir kök ücret olması gereken asgari ücretle çalışması kabul edilemez.
⦁ Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan öğretmenlerin, sağlıkçıların, sosyal hizmet
uzmanlarının bir kök ücret olması gereken asgari ücretle çalışması kabul edilemez.
⦁ Benzer şekilde alanında eğitim görmüş çalışanların, asgari ücretle çalıştırılması kabul
edilemez. Patronların yeni sömürü alanı nitelikli elemanları asgari ücretle çalışırken
kendilerinin onlar üzerinden kat kat kar elde etmesidir.
⦁ Büyük şehirlerdeki hayat pahalılığı hepimizin malumu. Sadece İstanbul’da 85 m2 bir evin
ortalama kira bedeli bile asgari ücretin yüzde 70’i. Sadece ulaşım bedeli asgari ücretin
yüzde 20’si. Hiçbir şey yemese giyemese, eğlenmese, evinin faturasını ödemesi bile asgari
ücret sadece kira ve ulaşımı ancak karşılıyor.
⦁ İş güvenliği açısından riskli olan, meslek hastalığı riskinin fazla olduğu ve ağır iş kolu olarak
belirlenen işlerde çalışan işçilerin asgari ücretle çalıştırılmaması gerekir.

İşçinin deneyimi oranında maaşı asgari ücretin üstünde olmalıdır.
Sağlımızı, çocuğumuzu, engellimizi, yaşlımızı emanet ettiğimiz emekçilerin
maaşı asgari ücretin üstünde olmalıdır.
Mühendis, mimar, avukat, diş hekimi vb. kişiler kendi alanlarında çalışıyorsa
ücretleri asgari ücret üzerinde olmalıdır. Bu alandaki iş kolu asgari ücreti Meslek
Odaları, Baro vb. meslek örgütleri tarafından belirlenmeli ve denetlenmelidir.
30 büyük şehirde çalışanların maaşı yine asgari ücretin üzerinde olacak şekilde
belirlenmelidir.
İlgili büyükşehir belediyesinin açıkladığı aylık toplu ulaşım abonman bedeli
açıklanacak asgari ücretin üzerine eklenmelidir.
Madende, inşaatlarda metal sanayinde hizmet sektöründe ve benzeri ağır iş
yapanlarda asgari ücret üzerine iş güvenliği risk primi eklenmelidir.
Türkiye İşçi Partisi Emek – Sendika Büro | 07.12.2021
⦁ Asgari ücret zaten eşitsizlik yaratan bir ücret ama kadınlar için daha da eşitsiz.
Patronlar aynı iş yerinde aynı işi yapan erkeklere daha yüksek ücret verebilirken kadınlara
“zaten senin kocan var baban var diyerek ikincil bir iş gücü gibi bakılıyor ve asgari ücretle
çalışma oranları daha yüksek.
Kadınların çok büyük bir bölümü asgari ücret ve daha altında ücretlerle çalışmaktadır. 5,7
milyon kadının yüzde 59,5’i asgari ücretin altı ve asgari ücretin yüzde 20 fazlası ücretler ile
çalışmaktadır.
4
Bir işyerinde çalışan kadın emekçinin maaşı o iş yerindeki aynı birimde çalışan
erkek emekçinin ücretinden düşük olamaz.
Çocuklu emekçilere yapılan AGİ katkısının toplamı sadece kadın işçilere
yapılmalıdır.
Hanede tek başına çalışan çocuklu kadınlara “aile/hane” katkısına ek olarak
“asgari kreş yardımı” devlet tarafından sağlanmalıdır.

ASGARİ ÜCRET VE ÜCRET DÜZEYLERİ

(GENEL ORTALAMA VE KADIN İŞÇİ ORANLARI) (YÜZDE)

Türkiye İşçi Partisi Emek – Sendika Büro | 07.12.2021

Tüm bunlarda yetmez Asgari ücret içinek 8 şartımız var!

⦁ Asgari ücret zaten eşitsizlik yaratan bir ücret ama kadınlar için daha da eşitsiz.

Patronlar aynı iş yerinde aynı işi yapan erkeklere daha yüksek ücret verebilirken kadınlara
“zaten senin kocan var baban var diyerek ikincil bir iş gücü gibi bakılıyor ve asgari ücretle
çalışma oranları daha yüksek.

⦁ Asgari ücretin çok artıracağız şöyle artıracağız deseniz ne olur bu enflasyon ortamında.

Gümbür gümbür enflasyon geliyor. Daha ilk maaşını aldığı ayda bile emekçinin alım gücü
düşüyor. Ama iktidarın Merkez Bankası’nın programına bakıyorsunuz 2022 yılı için
enflasyon hedefi %5. Halkın enflasyonu %50 iken asgari ücreti % 50-60 artırsanız ne işe yarar

Eğer bir hanede tek bir çalışan varsa o hanenin geçimi dikkate alınarak, asgari
ücretinenyüzde40’ıkadar aile/hane yardımı devlet tarafından sağlanmalıdır.
Maden enflasyon hedefiniz yüzde 5. Enflasyon oranı yıllıkta % 5’i geçtiği her ay
için asgari ücreti yeniden güncelleyin.

BİR ÇALIŞAN KAÇ KİŞİYE BAKIYOR

Türkiye İşçi Partisi Emek – Sendika Büro | 07.12.2021

⦁ Asgari ücretten AGİ (asgari geçim indirimi) ödeyerek zaten vergi almıyoruz diyorlar. Sonra
tüm konuşmalarda asgari ücreti agi dahil deyip açıklıyorlar.

Aslında asgari ücret 2,825 bile değil, 2,539 TL.

Artık bu komediye bir son verelim.

Ayrıca gelir vergisi dilimlerini o kadar düşük açıklıyorlar ki, bugün bir asgari ücretli daha
temmuz ayında bir üst vergi dilimine geçiyor. anız ne işe yarar.

En düşük vergi dilimi yıllık 24 bin TL ama brüt yıllık asgari ücret 42 bin TL. Yani AKP’ye göre
asgari ücretli asgariden fazla kazanıyor.

Adı üstünde “asgari ücret” ama vergilendirmeye gelince “sen çok kazanmaya başladın hadi
bir üst dilimden vergi öde” şaka gibi dalga geçiyorlar. AKP AGİ ile verdiğinin nerdeyse 2
katını vergi olarak geri alıyor.

VERGİ DİLİMLERİ
% 35
% 27
% 20
% 15
Türkiye İşçi Partisi Emek – Sendika Büro | 07.12.2021

Asgari ücretin yıllık brüt tutarı kadar ilk vergi diliminin sınırı belirlensin. Asgari
vergi diliminin üst sınırı yıllık brüt asgari ücret kadar olmalı ve tüm çalışanlardan
bu tutar gelir vergisinden muaf olmalıdır.

Sadece asgari ücret değil tüm ücretlerin ödediği yüzde 1‘e yakın damga vergisi
ücretlilerden alınmasın.

⦁ Bir meselede damga vergisi. Sanki asgari ücret dışında bir şekilde çalıştırmak yasalmış gibi
bunu sözleşme gibi algılıyor devlet. Gel bu sözleşmesinin damga vergisini ver.
Bu damga vergisini beşli çeteden sahtekarlıkla, sahte evrak ile, kâğıt üstünde ihalelere
yabancı firma katılmış gibi göstererek beşli çeteden almıyorlar misal.
Tam 153 Milyar TL’lik ihale bu sahtekarlıklarla (bu sahtekarlıkları da yakında basına
açıklayacağız) damga vergisinden muaf edildi. Ama tüm ücretliler nasıl olsa kümesteki kaz
muamelesi görüyor. Asgari ücretlinin aylık 27 TL’sinde bile gözü var bunların. Gidin
Kalyon’dan Cengiz’den alın bu damga vergisini önce. 1 kuruş ödememişler yıllarca.

⦁ Türkiye maşallah sürekli büyüyor. Havasından geçilmiyor iktidar partili yöneticilerin OECD
içinde yok birinci ülkeyiz yok ikinci ülkeyiz. Bu büyüme peki halkın refahını artırıyor mu?
Nerede tam aksine küçültüyor daha 3 yıl önce yüzde 38’di şimdi yüzde 9 büyümüşüz indi
yüzde 29’a. Emekçiler refahtan pay alabilmeli yoksa birileri daha zenginleşirken diğerleri
daha yoksullaşır.

Türkiye İşçi Partisi Emek – Sendika Büro | 07.12.2021

Açıklanacak asgari ücretlere açıklanan büyüme oranları otomatikman eklenmeli.
Sadece asgari ücretlilere değil memurlara emeklilere yapılan zamlarda da bu
oranzamoranına eklenmeli.

⦁ Asgari ücreti arşa dayasanız ne olur? Çalışanların üçte biri kayıt dışı çalışıyor. Bugün bile
asgari ücret agi dahil 2825 iken kayıt dışı çalışanların yarısı 1500 TL altı ücretle çalışıyor. Kayıt
dışılığı önlemedikçe bu oran giderek artacaktır.

KAYITDIŞI ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET VE ÜCRET DÜZEYLERİ
(GENEL) (2020) (BİN) (YÜZDE)
Türkiye İşçi Partisi Emek – Sendika Büro | 07.12.2021

⦁ Asgari ücret bir kök ücret olmalı ve sadece sembolik bir sayıda kalmalı. Esas olan her
emekçinin kendi iş yeri koşulları, yaşam şartları, deneyim v.b etkenlere bakarak kendi ücret
pazarlığını yapabilmesidir. Bu ücret pazarlığının aracı ise sendikalardır. Ancak Türkiye’de
sendikalaşma oranı yüzde 13’7 düşmüş ve sadece yüzde 7’si Toplu Sözleşme
yapabilmektedir.

⦁ Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sendikalaşmak anayasal bir haktır.
Bunu engellemek yasal olarak b ir suç olmasına rağmen bu suçtan bırakın ceza alan bir
patronu, kamu yetkilisini yargılanan bile yok. Bu yasaların uygulanmasını sağlayacağız.
⦁ TİS Yetkisi dışında emekçilere kendi işyerlerinde grup iş sözleşmesi yapabilmesinin
olanaklarını yasal alanlarını açacağız.

⦁ Emekçi kardeşlerimize de buradan sesleniyoruz. Asgari ücret ne olacak diye bekleme
kendi ücretini kendin pazarlıkla belirle. Bunun için örgütlen sendika üyesi ol. Bunun yolları
için Tüm TİP il ve ilçe örgütleri size yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır. Ne
yapacağını, nereden başlayacağını bilmiyorsan Partimizden destek al fikir al. Partimiz bu
dayanışmayı örgütleyecektir

⦁ Göçmen işçiler patronlar tarafından hiçbir hukuk, kural tanımadan asgari ücretin altında
uzun çalışma saatlerince ve kötü koşullarda çalıştırılmaktadır. Türkiyeli emekçiler kendi
işlerini kaybetmelerinin nedeni olarak da göçmen işçilere diş bilemektedir.

#

09 Ara 2021 - 00:31 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Dibimde Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Dibimde hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haber Dibimde editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Dibimde değil haberi geçen ajanstır.